792 432 060 kontakt@izotermal.pl

MASZYNOWE

WDMUCHIWANIE

IZOLACJI

 

Nasza firma zajmuje się maszynowym wdmuchiwaniem granulatów izolacyjnych. Ocieplamy budynki, a w nich wszelkie przestrzenie zamknięte, stropodachy, poddasza, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

Z nami skutecznie i profesjonalnie ocieplą Państwo strop, dach czy naprawią istniejącą izolację.

Zadmuch na sufit z płyt gipsowo-kartonowych

Ocieplanie stropodachów wentylowanych

Wdmuchiwanie wełny celulozowej

Badania profesjonalną kamerą termowizyjną

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Specjalistyczne usługi remontowo-budowlane, ekologiczne izolacje termiczne mająca na celu Wykonywanie prac remontowo-budowlanych oraz ociepleń budynków. Pozyskanie nowych klientów oraz wprowadzenie firmy na lokalny rynek. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WDMUCHIWANIE IZOLACJI

BADANIA TERMOWIZYJNE

OCIEPLANIE
PODDASZY